Hollandse school en Technische Universiteit

hsllogoVrijdag 27-5

De laatste dag staat in het teken van de Hollandse school en de Technische Universiteit. De bus bracht ons naar een gedeelte buiten de stad wat eigenlijk een stukje Zwitserland is. In de straat waar we moesten zijn zit ook de Zwitserse ambassade.

Bij aankomst worden we door de Directeur Meino Meines met typische Hollandse koffie en speculaas/stroopwafels ontvangen. Zijn verhaal gaat over hoe de school gerund wordt als een bedrijf. De school stamt uit begin 1900 een heeft nu 500 leerlingen. Het aantal leerlingen loopt terug, dus dat heeft consequenties. Er mag geen verlies worden gemaakt en dus zal er bij terugloop bezuinigd moet worden en kost het arbeidsplaatsen. Het komt er op neer dat alles er wel gewoon is en niet net als in Nederland er een budget zit op verbruiksmateriaal. Wat nodig is komt er. Ook heeft de school geen bemoeienis van de regering van Singapore. Wel komt de Nederlandse inspectie kijken en is laatst ook een delegatie in Singapore geweest inclusief oud minister-president Balkenende.

IMG_2168 IMG_2169

Om half 9 start de school en stopt om half 4. De Hollandse school heeft een continurooster en na schooltijd zijn er ongeveer 40 activiteiten om je als leerling voor op te geven. Heb je je ingeschreven voor activiteiten dan kan de dag zomaar tot half 6 duren. Iedere dag is er 45-60 minuten Engels door een native speaker. Doordat dit niet onder de standaard lesuren mag vallen van de inspectie duren lesdagen hier langer. Deels gebruikt de school het IPC en kiest daar thematisch onderwijs voor.

IMG_2171 IMG_2172 IMG_2177

De school zelf heeft een aannamebeleid. Deze is er op gericht dat de school wel moet kunnen bieden wat het kind nodig heeft. Een IQ onder de 70 is al niet mogelijk. Het advies is dan niet te komen. Het heeft nogal wat impact op het gehele gezin als een kind niet geholpen kan worden op school. Dat kan betekenen dat het gezin terug moet naar Nederland. Voor hoogbegaafdheid is wel een programma opgestart. De leerlingen hebben zichzelf “de Smarties” genoemd. Gezien de financiële middelen kan hier goed op worden ingespeeld.

IMG_2170Later komt de ict-coördinator binnen. Die had even tijd omdat er in zijn klas door een native speaker 45 minuten engels wordt gegeven. Hij heeft ook groep 7 naast zijn taak. Wietze is er nu 3,5 jaar en legt in zijn presentatie uit hoe de structuur nu is opgebouwd. Hij werkt volgens het bekende TPACK model. (presentatie wordt gedeeld) De hardware bestaat bijna volledig uit IMacs en iPads. In de bovenbouw heeft hij nu gekozen voor Chromebooks. Deze laatste omdat hij ook google specialist is en sinds zijn komst er met Google for Education wordt gewerkt. De vervanging en gaan jaarlijks. Het is een bedrijf met budgetten, dus die moeten op. Wietze werkt planmatig met als doe te kiezen voor doelen waarvan gedacht wordt dat ze over 10 jaar nog relevant zijn. Hij heeft alle doelen per leerjaar voor de school uitgewerkt.

IMG_2173Na een korte pauze komen de IB-ers Annelijn en Eefje aan het woord. Zij maken deel uit van het MT en zijn contactpunt voor ouders. De problematiek op de HSL is divers. Als extra hebben zij te maken met hoogopgeleide ouders en die hebben hoge verwachtingen. Hierdoor wordt er redelijk veel gewerkt met compacten en versnellen. Zij geven wel aan dat er een grens aan zit, want in het vervolgonderwijs beginnen ze toch weer vanaf het begin. Verder hebben ook zij te maken met ASS en ADHD.

 

Tijdens de rondleiding door de school zien we echt compleet Nederlands onderwijs. Afgezien van het feit dat overal airco draait en er veel in het Engels gaat. In de klassen die ik heb gezien gaat het er gemoedelijk en georganiseerd. Ik heb weinig echt ict-gebuik gezien behalve de digiborden en aanwezige iMacs.  Leerlingen waren enthousiast aan het werk.

Het bezoek werd prettig afgesloten met een lunch in de Zwitserse Club aan de overkant van de straat.

 

Het middagprogramma was op de Technische Universiteit. Hier werd door een student zijn werk gepresenteerd voor het aanleren van simpele handelingen als tanden poetsen en “milo drank” maken. Dit is op bestaande techniek gebaseerd die ook in de WII.

Het zien van Augmented reality met de Oculus Rift was leuk eens mee te maken. Verder is dit mooie techniek en ontwikkeling die nog niet toepasbaar is in onze onderwijspraktijk, maar op termijn zeker wel!

IMG_2201 IMG_2223 IMG_2224 IMG_2237 IMG_2238